12/11/2015

Od 1 lipca opłata za przejazd drogami federalnymi została rozszerzona na dalsze 1100 km dróg. Dodatkowo, od początku tego miesiąca granica obowiązku uiszczania opłaty drogowej została obniżona z 12 ton do 7,5 t dopuszczalnej masy całkowitej. Kolejnymi istotnymi zmianami są wprowadzenie nowej stawki opłaty drogowej i podwyższenie klas osi z dwóch do czterech. Warto pamiętać o tych dodatkowych opłatach. We wszystkich obecnych wersjach PTV Map&Guide oczywiście uwzględniono nowe taryfy.

Udostępnij: